Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Pred 20 rokmi vstúpilo Slovensko do NATO

29. marca 2004 sa na summite v Istabule stalo Slovensko spolu s ďalšími šiestimi postkomunistickými štátmi stalo členom NATO.

Čo to pre malý štát, akým Slovensko je, vlastne znamená a čo nám to prinieslo?

Okrem iného hlavne:

Záruku bezpečnosti, keďže článok 5 Severoatlantickej zmluvy zaručuje kolektívnu obranu každej z členských krajín v prípade napadnutia. Útok na jedného člena je považovaný za útok na celé spoločenstvo.

Modernizáciu armády, ktorá sa postupne dostáva na úroveň moderných, profesionálnych ozbrojených zložiek so štandardizovanouvýzbrojou a výbavou.

Prístup k novým technológiám a novým technológiám, vedomostiam a skúsenostiam v oblasti obrany a bezpečnosti.

V ekonomickej oblasti aj podporu investícií do obranného priemyslu, kedy sa slovenské firmy podieľajú na vývoji aj výrobe.

Na Slovensku okrem iného pôsobí NATO Force Integration Unit Slovakia (NFIU SVK). Bola založená v roku 2016. Jej poslaním je zabezpečiť a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v regióne. 
Jednotka pozostáva zo 40 členov, z toho 20 slovenských štátnych príslušníkov a zvyšných 20 medzinárodných špecialistov NATO v rámci pravidelnej rotácie.