Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

TCCC – MARCHE a Care Under Fire

Starostlivosť o zraneného pod paľbou, Care Under Fire, je prvou fázou poskytovania pomoci podľa TCCC. Práve stav priameho ohrozenia je to hlavné, čo diktuje, akým spôsobom pristupujeme k zranenému a v akom rozsahu poskytujete prvú pomoc. Na určenie priorít pri záchrane zraneného využívame postupnosť v zmysle akronymu MARCHE.

MARCHE

 • M – Massive hemorrhage control / kontrola masívneho krvácania
 • A – Airway management / spriechodnenie dýchacích ciest
 • R – Respiratory management / dýchanie
 • C – Circulation / obehový systém
 • H – Hypothermia, Head management / podchladenie, poranenie hlavy
 • E – Everything else / všetko ostatné

MARCHE akronym vám pomáha, aby ste postupovali podľa priorít poskytovania ošetrenia. To znamená, pokiaľ nemáte vyriešený prvý bod, nepostupujete k bodu nasledujúcemu. Ak je záchranárov viac, je možné celý proces zefektívniť.

tccc tactical combat casualty care

Care Under Fire

Pri akejkoľvek činnosti, ktorú v rámci tímu na misii vykonávate, patrí bezpečnosť k prvoradým záujmom. Zranenie jedného alebo viacerých členov tímu môže mať vážne dopady na splnenie misie:

 • za akých okolností dokážete splniť misiu
 • akým spôsobom dokážete splniť misiu
 • v akom čase dokážete splniť misiu
 • či vôbec dokážete splniť misiu

Pokiaľ sa dostanete do situácie, v ktorej máte jedného alebo viacerých zranených hneď v prvej fáze kontaktu, je kriticky dôležité, ako sa zachováte – či už ako jednotlivec alebo ako celá skupina.

ABSOLÚTNOU PRIORITOU JE VLASTNÁ BEZPEČNOSŤ!

Tú môžeme dosiahnuť ideálne kombináciou týchto dvoch činností:

 • zaujatím postavenia do krytu, či už je to roh budovy, okop, obrnené vozidlo, či akákoľvek prírodná alebo umelá prekážka, ktorá nám aspoň čiastočné krytie poskytne,
 • potlačením nepriateľskej paľby, a ak je to možné, úplné zneškodnenie hrozby.
tccc tactical combat casualty care

Najlepšia medicína v boji je palebná prevaha

Ak sa podarí potlačiť nepriateľskú paľbu, zníži sa tým riziko ďalších poranení. Zranení nebudú cieľom ďalšej paľby a neutrpia ďalšie zranenia. Tie totiž môžu ich stav výrazne skomplikovať. Zároveň, keďže sa eliminovala hrozba, sa vyhnete riziku mať v tíme ďalších zranených.

Vo fáze Care Under Fire sa primárne nevenuje úsilie ošetreniu raneného, ale potlačeniu hrozby ako takej. Hlavne pri malých bojových skupinách je zapojenie sa každého člena tímu do boja citeľné. Pokiaľ ako tím neeliminujete hrozbu, nemáte priestor, čas ani zdroje na ošetrovanie zranených. V opačnom prípade by ste oslabili vlastnú jednotku znížením palebnej sily.

Postup v rámci TCCC Care Under Fire

Opätujte paľbu a vyhľadaj kryt. Ak blízko nie je žiaden vhodný kryt, alebo vôbec žiaden kryt, minimálne zaľahnite na zem a znížte svoju siluetu, čím urobíte zo seba menší cieľ. Kryt sa dá vytvoriť napríklad vhodným rozostavením sprievodných vozidiel a podobne. Činnosť sa bude odvíjať od možností, ktoré sú k dispozícii, vrátane využiteľnosti prostredia.

Ak je to možné, zaistite, aby zranený zostal bojaschopný aspoň na čas, kým je jednotka pod priamym ohrozením. Každý aktívny strelec sa počíta!

Zraneného (ak je pri vedomí) usmernite, aby sa svojpomocne dostal do krytu a poskytol si sám prvú pomoc hneď, ako je to možné. Navigujte ho ku krytu, pokiaľ nie je z jeho pozície kryt dobre viditeľný. Ak pri vedomí nie je, podľa situácie ho do bezpečia treba presunúť. Nie vždy je to však okamžite možné.

Zraneného sa snažte v rámci taktickej situácie ochrániť – opätovaním paľby, zadymením priestoru, vytvorením prekážky či krytu obrneným autom a podobne. Stále však musíte brať do úvahy vlastnú bezpečnosť, situáciu na bojisku a zapojenia čo najväčšieho počtu bojaschopných členov jednotky do eliminácie hrozby.

V situácii, že sa zranení nachádzajú v horiacich vozidlách alebo budovách, presúvajte ich do bezpečia. Útok sa môže uskutočniť aj pri presune vozidiel či obsadení budovy. Miesto a čas si totiž vyberá útočník.

tccc tactical combat casualty care

Priority v poskytovaní prvej pomoci

Zástava masívneho krvácania

Z pohľadu ošetrenia zranení je zastavenie masívneho krvácania najdôležitejším úkonom, ktorý robíte počas fázy Care Under Fire. Ak je zranený schopný akcie, usmernite ho, nech to urobí sám. Pokiaľ je v bezvedomí, môže to urobiť iný člen tímu. Základy TCCC potrebujú ovládať všetci ľudia v tíme. Ak potrebujete využiť turniket, primárne ho vyberte z IFAKu zraneného.

Masívne krvácanie môžete zastaviť dvomi spôsobmi:

 • priamym tlakom na ranu,
 • použitím končatinového škrtidla – v prípade, že sa poranenie nachádza na rukách alebo nohách.

Použitie škrtidla má oproti priamemu tlaku na ranu jednu veľkú výhodu – po nasadení turniketu Ti zostávajú voľné ruky pre akúkoľvek inú činnosť.

Platí zásada, že sa zaoberáte iba život ohrozujúcim masívnym krvácaním.

Včasné zastavenie masívneho krvácania je kľúčové

Prečo je tomu tak? Zjednodušene z anatomického pohľadu povedané, každý človek má v sebe obmedzené množstvo krvi. Priemerne je to 4 – 6 litrov u dospelého. Krv rozvádza kyslík, cukor a živiny do orgánov a tkanív. Pokiaľ začnete rýchlo strácať krv, nemáte prostriedok pre túto distribúciu. Telo začne reagovať, ale ak už vyčerpá všetky kompenzačné mechanizmy, jednoducho skolabuje na hemoragický šok.

Škrtidlá / turnikety

Vo svete existuje množstvo výrobcov škrtidiel / turniketov. Všetky v princípe fungujú rovnako – ich cieľom je znížiť a ideálne aj zastaviť prítok krvi do zranenej končatiny, resp. rany.

Vo fáze Care Under Fire aplikujte turniket na zranenú končatinu čo najvyššie a čo najbližšie k trupu. Čiže takzvane „high and tight“. Je to kvôli tomu, že cez oblečenie v danej situácii väčšinou neviete určiť rozsah zranení či presné miesto. Zároveň neviete identifikovať, či tam nie je napríklad roztrieštená kosť a podobne. Nemáte čas ani priestor exponovať zranenie alebo strihať oblečenie. To sa rieši v rámci postupov až vo fáze Tactical Field Care.(TFC).

tccc tactical combat casualty care

Zabezpečenie dýchacích ciest

Pokiaľ zranený komunikuje, znamená to, že má dýchacie cesty priechodné. Pri zranenom, ktorý je v bezvedomí, môžete podľa taktickej situácie upraviť jeho polohu. Človek na prežitie potrebuje funkčný kardiovaskulárny obeh a dýchanie.

Vo fáze Care Under Fire z dôvodu priameho ohrozenia nerobíme žiadne pokročilejšie úkony. Ak zranený nemá priechodné dýchacie cesty počas priameho ohrozenia, jeho šance na prežitie sú minimálne. Akonáhle to situácia dovolí a prechádzate do fázy Tactical Field Care, príde na radu aj využitie prostriedkov k zabezpečeniu dýchania a pokročilejšie techniky ošetrovania.

Stabilizácia krčnej chrbtice

S presunom zraneného do bezpečia sa otvára aj otázka stabilizácie krčnej chrbtice. Tu potrebujeme rozlišovať mechanizmus poranenia. Jedná sa o penetračné poranenie alebo tupé poranenie? V štúdiach, ktoré vychádzali z konfliktu vo Vietname vyplynulo, že iba 1,4% zranených s penetračným poranením krku si vyžadovalo stabilizáciu krčnej chrbtice. Stabilizácia zaberie minimálne 5 – 6 minút aj skúsenému medikovi. To je príliš dlhá doba na ošetrovanie počas fázy Care Under Fire.

tccc tactical combat casualty care

Ostatné poranenia

Situácia priameho ohrozenia nedovoľuje riešiť ďalšie možné poranenia ani ich žiadnym spôsobom ošetrovať. Prioritou je, ako som už písal vyššie, zástava masívneho krvácania a prípadne najjednoduchšie zabezpečenie dýchacích ciest (napr. pretočením). Krvácania, ktoré nie sú masívne, nie sú život ohrozujúcim zranením. Pri problémoch s dýchaním (napr. penetračné poranenie hrudníka) trvá určitý čas, kým sa sekundárne dôsledky rozvinú. Riešiť možnú hypotermiu je v danej chvíli taktiež úplne zbytočné.

V ďalšej časti seriálu článkov o TCCC si prejdeme druhú, najkomplexnejšiu fázu Tactical Field Care. Ak ste preskočili úvod do problematiky, určite ho odporúčame prečítať.