Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci 1

Nič nemá pred poskytnutím prvej pomoci väčšiu dôležitosť, ako bezpečnosť samotného záchrancu. Neuvážené konanie môže zapríčiniť jeho zranenie, prípadne smrť. Zamená to, že ak odignoruješ bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci, nielenže pravdepodobne nikomu nepomôžeš, ale staneš sa ďalšou osobou, ktorú bude treba zachraňovať.

Bezpečnosť na prvom mieste

Čo je vlastne bezpečný prístup? Odpoveď na túto otázku by mohla znieť rôzne. Najjednoduchšia definícia by mohla byť, že „je to vyhodnotenie a eliminácia akéhokoľvek ohrozenia, ktoré má vplyv na plánované alebo vykonávané aktivity„. Pokiaľ teda existuje ohrozenie, je tu zároveň možnosť, že ignorovaním skutočnosti pocítiš jeho dôsledky.

Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci

Mať v prvom rade na mysli vlastnú bezpečnosť je fakt, ktorý vždy spomíname aj na všetkých kurzoch prvej pomoci. Nezáleží, či sa jedná o kurzy orientované na civilné prostredie alebo konfliktné oblasti. Princíp je vždy rovnaký! Menia sa iba okolnosti a prostriedky, ktoré nás ohrozujú.

Rozhodne vás nechceme nijakým spôsobom odhovárať od poskytnutia pomoci. Účelom tohto článku je upriamiť pozornosť na to, aby ste sa nestali vo svojom úmysle nechcene ďalším zraneným alebo nebodaj mŕtvym.

"Ak idete poskytovať prvú pomoc, musíte vždy zvážiť mieru rizika."

Čo primárne určuje mieru rizika?

Nedá sa generálne povedať, že je to za akýchkoľvek okolností presne to alebo ono. Väčšinou je to totiž tak, že si miesto ani čas nevyberáš Ty, ale samotná udalosť. Vždy totiž záleží práve na okolnostiach, ktoré ako „first responder“ v čase príchodu nevieš ovplyvniť. Vo všeobecnosti sa ale dá povedať, že sú to primárne:

V bežnom civilnom prostredí:

Okolnosti udalosti:

 • dopravná nehoda
 • požiar
 • násilný trestný čin
 • pád z výšky
 • topenie
 • úraz

Prostredie, kde poskytujeme prvú pomoc:

 • frekventovaná infraštruktúra (cesta, diaľnica, železnica,…)
 • nezabezpečené prostriedky na mieste zásahu
 • stabilita priestorov, terénu alebo budov

Osoby na mieste:

 • zranení
 • agresívne osoby
 • osoby, ktoré podľahli panike
 • osoby pod vplyvom drog, liekov alebo alkoholu

Ďalšie vplyvy

 • počasie
 • svetelné podmienky
 • dym, výpary
 • teplota
 • ročné obdobie
 • dostupnosť

Väčšinou sa jedná o kombináciu vyšie uvedených príkladov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť záchrancu.

Príklad ako postupovať

Na jednej modelovej situácii si ukážeme základy, ako postupovať s ohľadom na možné riziká.

Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci

Dopravná nehoda

Zvyčajne sa stáva na ceste alebo diaľnici. Jej účastníkmi môže byť jedno alebo viacej dopravných prostriedkov. Štatisticky najčastejšie sú to nehody dvoch osobných áut. Stretnúť sa samozrejme môžeš aj s jedným vozidlom, ktorého vodič napríklad prekročil v danom úseku rýchlosť, podcenil svoje schopnosti, nevenoval pozornosť šoférovaniu a podobne. Výsledkom je práve spomínaná autonehoda.

Upozorňujem, že proces popisujem výhradne z pohľadu zachovania bezpečnosti, nie z pohľadu poskytovania samotnej prvej pomoci (podľa akronymu CABCDE).

 • Ak pricházate k autonehode, zastavte na prehľadnom a bezpečnom mieste.
 • Zapnite výstražné znamenie, aby ďalšie prichádzajúce vozidlá včas videli vaše auto, hlavne pokiaľ by tvorilo prekážku na ceste.
 • Pred vystúpením sa presvedčite, či vás neohrozujú iné vozidlá, a to v obidvoch smeroch.
 • Pri príchode k havarovanému autu sledujte, či z neho nevychádza dym, oheň alebo neuniká palivo, ktoré by sa mohlo vznietiť.
 • Ak auto narazilo do elektrického stĺpu, sledujte, či neboli poškodené vodiče a neležia na zemi.
 • Zhodnoťte, či je havarované vozidlo stabilné alebo vás môže ohroziť akýmkoľvek pohybom.
 • Ak budete vo vozidle a to je stále naštartované, vypnite motor.
 • Vytiahnite kľúče a nechajte ich vo vozidle na palubnej doske alebo na podlahe vodiča.
 • Zatiahnite ručnú brzdu a zabezpečte vozidlo voči samovoľnému pohybu.

V ďalšej časti článkov o poskytovaní prvej pomoci si prejdeme niekoľko modelových situácií, aby sme si ukázali ďalšie možné riziká, s ktorými by ste sa mohli stretnúť.