Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci 2

Bezpečnosť na prvom mieste

Ďalšou situáciou, s ktorou sa môžete pri poskytovaní prvej pomoci stretnúť, je násilná trestná činnosť. Nemusíte byť pritom ani priamym či nepriamym účastníkom. Stačí, že večer idete mestom a uvidíte niekde ležať zranenú osobu, ktorá je obeťou násilia. Zachovanie vlastnej bezpečnosti pri poskytovaní prvej pomoci v takejto situácii je extrémne dôležité!

Množstvo takýchto činov sa deje hlavne vo večerných a nočných hodinách. Horšia viditeľnosť, tmavé zákutia, menšia prehľadnosť prostredia, menší počet prípadných svedkov… Tieto faktory zvýhodňujú páchateľov. Sú to práve oni, ktorí si vyberú miesto aj čas útoku vhodných pre nich. V článku Vlastná bezpečnosť pri prvej pomoci 1 som zmieňoval, čo nám určuje mieru rizika. Z uvedených príkladov sú to pre túto situáciu špecifické:

  • Okolnosti udalosti: násilný trestný čin
  • Prostredie: mestské (park, sídlisko, parkovisko,…)
  • Osoby na mieste: zranený, útočník (agresívny, pod vplyvom drog alebo alkoholu)
  • Vedľajšie vplyvy: svetelné podmienky, neprehľadnosť situácie
"Prvú pomoc poskytujte až po vyhodnotení vlastnej bezpečnosti!"

Bezpečný prístup k zranenému

Ak ste priamo svedkom udalosti, napríklad bitky, ani z dôvodu poskytnutia prvej pomoci sa nezapájajte skôr, ako je miesto pre vás bezpečné. Väčšina bežných ľudí nemá žiaden výcvik sebaobrany. Agresor, ktorý je odhodlaný útočiť, môže byť pod vplyvom drog, čo znamená, že nebude cítiť bolesť do takej miery ako zvyčajne. Žiadna slabšia obrana ho preto nezastaví.

Ak sú poblíž iní ľudia, nemôžete vedieť, či sa tam nenachádza útočníkov spoločník, ktorý by ho bránil a tým pádom budete odrazu musieť bojovať proti presile.

V prvom rade zavolajte záchranné zložky. Využite telefónne čísla 112, 155 alebo 158 a privolajte pomoc záchranárov a polície. Ako telefonovať si prečítajte tu: Ako si správne zavolať pomoc

Presvedčite sa, že priame ohrozenie už pominulo. Začnite sa približovať k zranenému, ideálne od smeru aby vás vnímal a registroval príchod. Už z niekoľkých metrov, ktoré sú pre vás bezpečnou vzdialenosťou, s ním začnite komunikovať. Je dôležité, aby mu bolo jasné, že mu idete pomôcť. Nespoliehajte na pomoc iných ľudí. Môžu mať strach, môžu panikáriť alebo, čo je najčastejšie, tvária sa že tam ani nie sú a nebudú ochotní nijako sa do pomoci zapojiť.

Osobná bezpečnosť prvá pomoc

Ak je zranený pri vedomí

Ak je zranený, ktorému sa chystáte pomôcť pri vedomí a bude odpovedať, získate veľmi dôležitú spätnú väzbu. Akú? Je pri vedomí, má funkčný krvný obeh a voľné dýchacie cesty. Inak by nebol komunikácie schopný. To je pri poskytovaní prvej pomoci dôležitá informácia nápomocná pri tzv. prvotnom vyšetrení. Pri približovaní k zranenému ho neustále sledujte, podstatné je vidieť na jeho ruky, či v nich nemá prípadne zbraň.

Pokiaľ je po útoku zmätený, mohol by vás omylom považovať (aj napriek komunikácii) za hrozbu alebo vracajúceho sa útočníka. K zranenému so zbraňou sa nepribližujte na vzdialenosť, kedy by ste sa sami mohol stať zranenými, aj keď nedopatrením a omylom.

Stále vnímajte celé okolie a majte v prípade nutnosti premyslenú trasu ústupu alebo úteku. Pri poskytovaní prvej pomoci následne využite štandardné postupy prvej pomoci (CABCDE alebo MARCHE)

Osobná bezpečnosť prvá pomoc

Prvá pomoc zranenému v bezvedomí

Snažíte sa komunikovať so zraneným ale nepočujete žiadnu odpoveď? Vôbec sa nehýbe? Pravdepodobne je v bezvedomí, čo je stav, ktorý si vyžaduje rýchly zásah. Pokiaľ nie ste v priamom kontakte so zraneným, neviete totiž, či dýcha a má funkčný krvný obeh. Ak nie, bude treba zahájiť KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu). Ak masívne krváca, predtým nezabudnite zastaviť krvácanie. Ani v tomto prípade však nesmiete podceniť bezpečnosť. Tu ešte viac platí, že záchranca sa sústredí na zraneného a pod tlakom a stresom prestane vnímať okolie.

Stále si uvedomte, že ak vyhodnotíte priestor ako bezpečný, pristupujete k zranenému ideálne zo smeru, kde by vás mohol zaznamenať. Z bezvedomia sa môže totiž náhle prebrať a v strese uvidí iba postavu, ktorá sa k nemu zohýba a môže vás mylne identifikovať (hlavne ak je tma) ako útočníka.

Aj pri zranenom v bezvedomí pozorne sledujte ruky či sa v nich nenachádza zbraň a v rýchlosti „prešacujte“ zraneného či nemá nejakú pri sebe. Mohlo sa totiž stať, že ju v sebaobrane nestačil vytiahnuť, teraz sa preberie z bezvedomia, pamätá si útok, vidí pri sebe cudzieho človeka a môže vás omylom považovať za útočníka (najmä ak napríklad útok prišiel zozadu). Reakcie v zmätočnom stave a stresovej situácii po útokoch môžu byť rôzne a preto je veľmi dôležité nestrácať nikdy zo zreteľa vlastnú bezpečnosť. Následne pokračuješ v rámci bežného postupu poskytovania prvej pomoci.

Osobná bezpečnosť prvá pomoc

Fingované zranenia

Samostatnou kapitolou, s ktorou sa taktiež môžete bohužiaľ stretnúť, sú fingované zranenia. Tie majú jediný účel – nalákať okoloidúceho (v dobrej viere záchrancu) do pasce. Bohužiaľ, niektorí ľudia sú schopní takéto veci urobiť a takýmto spôsobom využiť ochotu pomôcť a dôverčivosť. Nebezpečenstvo spočíva práve v spomínanom tunelovom videní, kedy sa všetky zmysly záchrancu sústredia na pomoc zranenému. Vtedy sa stráca dostatočné vnímanie okolia a možných hrozieb, ktoré som spomínal vyššie.

Nikdy nepodceňujte svoju bezpečnosť! Uistite sa, že sa za kríkmi, kontajnermi, blízkymi autami, múrikmi či za rohom sa neskrývajú ďalšie osoby. Je lepšie stratiť minútu na overenie bezpečnosti, ako stráviť dni či týždne v nemocnici.
Rovnako nezanedbávajte pozorné sledovanie zraneného, viditeľnosť jeho rúk, zbraní alebo predmetov v jeho tesnej blízkosti, ktoré by mohol použiť.

Osobná bezpečnosť prvá pomoc

OOP - osobné ochranné prostriedky

Dôležitou súčasťou bezpečnosti je aj osobná ochrana z pohľadu ochranných prostriedkov.

Uvedomte si, že ak idete poskytnúť prvú pomoc neznámej osobe, priamy kontakt s krvou, zvratkami a inými telesnými tekutinami môže znamenať ohrozenie vášho zdravia.

Zranený môže mať množstvo prenosných chorôb, napríklad hepatitídu (žltačku), rôzne infekcie, môže byť HIV pozitívny… A nemusí to byť iba na prvý pohľad bezdomovec alebo zanedbaný, špinavý či zapáchajúci človek. Rukavice zaberú v taške, kabelke, IFAKu alebo vo vrecku minimálny priestor. Primárne ich použitím chránite seba! Nezabudnite teda aspoň jeden pár nosiť so sebou.

Foto ilustračné. Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky, FB Denník záchranára