Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Ako si správne zavolať pomoc

Nikto z nás si neželá byť v situácii, že by bol nútený telefonovať na tiesňovú linku a privolať pomoc zložiek záchranného systému. Takouto situáciou primárne môžeme nazvať udalosť, kedy sú ohrozené životy, zdravie alebo majetok. Nutnosť privolania záchranných zložiek pritom nemusí byť iba doménou extrémnych aktivít v prírode. Situácia môže nastať aj na relatívne bezpečnom mieste následkom neočakávaných okolností – úrazu, autonehody, výbuchu, útoku, požiaru a podobne.

Stres, kritická situácia a potreba pomoci

Viete ako sa zachovať pri volaní pomoci?

V prvom rade sa zamyslite nad tým, v akej ste situácii, čo sa stalo a akú pomoc potrebujete. Dôležité je snažiť sa upokojiť a konať rozvážne. Krízová situácia prináša psychické nepohodlie a to vyvoláva stresové napätie, hlavne pokiaľ sa jedná o našich blízkych, rodinu alebo priateľov.

Nie je to vždy jednoduché, ale pomôcť “dať sa dokopy” dokáže aj niekoľko hlbokých nádychov a výdychov. Ďalším používaným “trikom” je odstúpiť o 1-2 kroky dozadu. Z psychologického hľadiska to dáva podvedome pocit odstupu a nadhľadu nad situáciou. Samozrejme, ak je to možné.

Čo sa stalo

Výhodou pre správne vyhodnotenie situácie je, ak ste priamym svedkom udalosti alebo máte znalosti o mieste incidentu. V prípade autonehody napríklad viete odhadnúť rýchlosť vozidla, priebeh nehody, koľkokrát sa auto prevrátilo, či niekto z auta vypadol a podobne. Pri požiari zase vidíte, či nastal výbuchom, jeho rozsah, prípadne ak priestor poznáte, viete, či sa tam nachádzajú chemikálie alebo plynové prípojky.

Takýchto prípadov by sa dalo vymenovať viacero, každopádne mierime k tomu, že aj keď sa to zdá nepríjemné, ak ste priamym svedkom, prináša to “taktickú” výhodu.

Ako si správne zavolať pomoc

Telefónne čísla, ktoré by ste mali vedieť

Pokiaľ nemáš pamäť na čísla a nemáš v mobile uložené čísla na jednotlivé záchranné systémy, je najjednoduchšie si zapamätať číslo 112, ktoré je platné medzinárodne a dovoláš sa ním na integrovaný záchranný systém.

112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
158 – POLÍCIA
150 – HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Ako vidíš, čísel na privolanie záchrany je niekoľko. Zároveň existujú aj ďalšie zložky ako letecká, horská, banská, vodná záchranná služba a mestská polícia. Z určitého pohľadu to v ľuďoch vytvára zmätok, “kam mám zavolať”. Niekedy je výhodnejšie volať na integrovaný záchranný systém, niekedy je výhodnejšie volať priamo na konkrétnu zložku. Vysvetlím teda, v akej situácii kam telefonovať.

Ako si správne zavolať pomoc

Kedy volať 112 - Integrovaný záchranný systém

V základnom princípe platí, že 112 voláte, ak potrebujete zásah viac ako jednej záchrannej zložky alebo je to jediné číslo, ktoré si pamätáte. Váš hovor prijme operátor a na základe popisu posunie informáciu na všetky potrebné zložky, prípadne vás prepojí na konkrétnych operátorov (napríklad zdravotníckeho záchranára pre inštrukcie k poskytnutiu prvej pomoci).

Pre ilustráciu, príkladom môže byť autonehoda, kde je havarované vozidlo a zranení cestujúci. Polícia bude zabezpečovať dopravu a vyšetrovanie, RZP/RLP zabezpečí ošetrenie a odsun zranených, hasiči zabezpečia vozidlo, zachytia unikajúce kvapaliny a podobne.

Kedy volať 155 - Záchranná zdravotná služba

Jasnou indikáciou pre volanie “záchranky” sú život a zdravie ohrozujúce stavy, napríklad infarkt, mozgovo-cievne príhody, zlomeniny, poranenia pádmi z výšky, popáleniny či krvácania.

Kedy volať 158 - Polícia

Ak sa ocitneš v situácii, kde sa cítiš v ohrození alebo si svedkom protiprávneho jednania, násilia, krádeže, vyhrážania, alebo útoku, je na mieste volať políciu.

Kedy volať 155 - Hasičský a záchranný zbor

Úlohou hasičov je nielen hasiť požiar. Hasiči disponujú technikou, ktorá je potrebná pri vyslobodzovaní osôb, zabezpečení miesta nehody, environmentálnych nehodách. Príkladom môže byť, že je postihnutá osoba zakliesnená v priestore, odkiaľ ju nedokážeš svojpomocne vyslobodiť.

Toto sú iba tie najjednoduchšie príklady. Čím viac informácií pri telefonáte na tiesňovú linku poskytneš, tým kvalitnejšie bude rozhodnutie operátora, aké ďalšie zložky bude informovať. A dostávame k tomu, ako správne telefonovať.

Dôležité informácie pri volaní na tiesňovú linku

Čím viac informácií dokážeš poskytnúť, tým lepšie sa dokážu zásahové zložky pripraviť na situáciu, ktorá ich očakáva.

Taktiež môžu so sebou zobrať špeciálnu výbavu, ktorá nie je štandardným vybavením zásahového vozidla, premyslieť ako sa na danú lokalitu dopraviť alebo aký postup zvoliť.

Základné zásady pri telefonovaní

 • hovorte pomaly a jasne
 • nesnažte sa rýchlo a zbesilo povedať veľké množstvo informácií
 • odpovedajte na otázky operátora, aj keď sa zdá, že to príchod záchranárov predlžuje
 • predstavte sa
 • nadiktujte telefónne číslo, prípadne iné číslo pre spätný kontakt
 • oznámte, čo sa stalo
 • ak ste priamym svedkom udalosti, stručne ju popíšte
 • popíšte aktuálnu situáciu na mieste
 • identifikujte lokalitu:
  • v obývaných miestach: mesto/obec, rodinný dom/bytovka, ulica, číslo ulice, číslo poschodia, výťah, meno na zvončeku, príp. záchytný bod pre identifikáciu miesta
  • pri autonehodách: cesta (z A do B), číslo cesty/diaľnice, smer v ktorom sa nehoda stala, približný kilometer cesty, priechodnosť cesty po nehode/možný smer príjazdu a odjazdu záchranárskych vozidiel
  • v prírode: značku turistického chodníka, identifikačný znak (napr. južný svah pod kopcom XY), záchytný orientačný bod, GPS pozícia
 • dostupnosť miesta dopravnými prostriedkami
 • ak máte možnosť a je vás viac, dohodnite “spojku” na konkrétne miesto pre lepšiu navigáciu záchranárov
 • počet postihnutých/zranených
  • pohlavie, vek
  • druh zranenia prípadne príznaky a prejavy, vitálne funkcie (vedomie, dýchanie, krvný obeh), aktuálny stav
  • ak to situácia to dovoľuje a máte vedomosť, oznámte choroby, alergie, užívané lieky,…
 • bezpečnostná situácia na mieste:
  • rozsah nehody, požiaru
  • nezabezpečené vozidlá/terén/priestory
  • nebezpečné osoby/prostriedky na mieste (útočník, uskladnené chemikálie,…)
  • predpokladané ohrozenie
  • hovor na tiesňovú linku ukončuje operátor, v prípade zmeny alebo potreby hovor opakujte
JE ZREJMÉ, ŽE NIE VŽDY BUDETE DISPONOVAŤ VŠETKÝMI ÚDAJMI, KTORÉ POPISUJEM VYŠŠIE. V ZÁSADE PLATÍ, ŽE ČÍM VIAC STE VNÍMAVÍ, TÝM VIAC UŽITOČNÝCH INFORMÁCII VIETE POSKYTNÚŤ. BUĎTE POZORNÍ K OKOLIU, SNAŽTE SA REÁLNE ODHADNÚŤ SITUÁCIU A DBAJTE NA VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ!

Ilustračné foto so súhlasom FB Denník záchranára