Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

TCCC – TFC – Masívne krvácanie

Keďže celý postup sa riadi protokolom MARCHE, v prvom rade potrebujete získať kontrolu nad masívnym krvácaním. Toto platí rovnako aj vo fáze Tactical Field Care.

V rýchlosti teda iba zopakujem, že ak zranenému chýba veľký objem krvi, chýba prostriedok, ktorý v tele prenáša kyslík a ďalšie dôležité látky. Zbytočne budete podávať náhradné tekutiny a roztoky, pokúšať sa nahradiť chýbajúci objem, keď ho zároveň budete strácať pri masívnom krvácaní.
Zbytočne budete riešiť dýchacie cesty, riešiť dýchanie, keď kyslík nebude mať čo rozvádzať ďalej z pľúc… Zastavenie masívneho krvácania má prioritu.

Zástava masívneho krvácania

Pokiaľ ste sa nachádzali vo fáze Care Under Fire, na zastavenie masívneho krvácania sa použil buď priamy tlak alebo končatinové škrtidlo. Vo fáze Tactical Field Care na zastavenie krvácania už používame aj ďalšie prostriedky a postupy, keďže na to máme aj čas aj bezpečný priestor. Mám tým na mysli napríklad woundpacking, tlakové obväzy, junkčné turnikety či prostriedky s hemostatikami.

AK MÁTE MASÍVNE KRVÁCANIE Z KONČATÍN A DOTERAZ NEBOLO POUŽITÉ ŠKRTIDLO, JE NAJVYŠŠÍ ČAS HO POUŽIŤ.

Principiálne by si mal mať zastavené masívne krvácanie už vo fáze Care Under Fire. Môže sa však stať, že budeš mať zranenie neošetrené aj v tomto čase. Týchto dôvodov môže byť viac aj s ohľadom na okolnosti.

tccc tactical combat casualty care

Dôvody neošetreného masívneho krvácania pri Tactical Field Care

  • Turniket (škrtidlo) nebol predtým k dispozícii
    • zranený bol civilista
    • zranený nemal turniket alebo ho použil na inú osobu
  • Turniket bol použitý nesprávne a je neúčinný
  • Turniket zlyhal kvôli technickej / materiálovej chybe
  • Zranený je evakuovaný z iného miesta na pozíciu bez ošetrenia
  • Masívne krvácanie z iných oblastí, kde je končatinové škrtidlo nepoužiteľné

Takisto ako počas fázy Care Under Fire , aj teraz pri zastavovaní masívneho končatinového krvácania nasadzuješ škrtidlo čo najvyššie a čo najbližšie k trupu. Čiže high and tight. Ešte nemáš odhalené telo a nevidíš presný rozsah rany. Ak jeden turniket nepostačuje na zastavenie krvácania, vedľa neho môžeš nasadiť ďalší. Stále platí, že primárne využívaš turniket z IFAKu zraneného, ak treba, ďalší dáš z medik batoha.

STÁLE MAJTE NA PAMÄTI, ŽE AJ KEĎ UŽ NIE STE V OHROZENÍ, MUSÍTE MASÍVNE KRVÁCANIE ZASTAVIŤ ČO NAJRÝCHLEJŠIE.

Masívne krvácanie mimo končatín

Krvácanie samozrejme nemusí ísť iba z končatiny. Rana môže byť aj na mieste, kde končatinový turniket nevieš použiť, a preto potrebuješ zastaviť krvácanie iným spôsobom.

Najjednoduchšou prvou pomocou je vyvinúť dostatočný tlak na ranu, aby sa krvácanie spomalilo. Ak máš svojho „buddyho“, môže z medic bagu pripraviť potrebné prostriedky. A tu sa dostávame k téme hemostatík, ktoré vedia byť veľmi dobrým pomocníkom pri zastavovaní masívneho krvácania.

tccc tactical combat casualty care

Hemostatické látky

Hemostatikom nazývame látky, ktoré podporujú zrážanlivosť krvi. Zjednodušene povedané, táto látka sa viaže na povrch červených krviniek a krvných doštičiek a vytvára tak formu zrazeniny. Pracuje nezávisle od bežného koagulačného mechanizmu a dokáže fungovať aj v prípade hypotermie alebo poruchy zrážanlivosti krvi.

Účinnou látkou je polymér Chitosan. Staršie generácie hemostatík vytvárali termický efekt, čo spôsobovalo v rane popáleniny a prinášalo komplikácie. Postupom času a vývojom hemostatík sa toto negatívum podarilo odstrániť. Nové generácie už tieto vedľajšie účinky nemajú.

Hemostatiká môžu byť vyrábané v rôznych formách: Napustené priamo v gáze (combat gáza), vo forme prášku, granulí alebo napustené v malých tampónoch (x-stat).

Woundpacking

Technika woundpackingu

Wound packing je anglický pojem pre natlačenie zastavujúceho materiálu priamo do rany. V ideálnom prípade ide o látku s obsahom hemostatických agentov (látky), ktoré pomôžu zastaviť krvácanie. Keďže je rana živá, je to pre zraneného bolestivé. Počítaj teda s možným odporom, pokiaľ je zranený plne pri vedomí! Ak je to možné, využi svojich tímových kolegov, aby s držaním zraneného pomohli.

V prvom rade si potrebuješ odhaliť priestor, kde budeš ranu „pakovať“. Znamená to väčšinou, že musíš oblečenie na zranenom aspoň v určitej časti rozstrihať alebo roztrhnúť. A to čo najrýchlejšie.

Snaž sa nájsť miesto, odkiaľ krv priamo vyteká alebo strieka – priamy zdroj krvácania. Hemostatikum začni tlačiť do rany a postupne ju celú vyplň. Ak je rana veľká, je možné, že budeš musieť použiť aj viac materiálu.

Po natlačení hemostatika, v našom prípade gázy, je potrebné udržať priamy tlak po dobu minimálne 3 minút. Toľko času potrebuje hemostatikum, aby začalo správne fungovať. V prípade X-stat tampónov je to minimálne 1 minúta.

Aby takto vytvorená zátka zostala na mieste, je potrebné ranu na záver previazať tlakovým obväzom. Práve technická a časová náročnosť je dôvodom, prečo sa woundpacking nerobí vo fáze ohrozenia (Care Under Fire)

Junkčný turniketv

Ďalším riešením zastavenia masívneho krvácania je použitie junkčného turniketu. To sa svojou konštrukciou aj veľkosťou líši od bežných končatinových škrtidiel, a preto ani nie je súčasťou IFAKU, ale patrí k vybaveniu medikovho batoha.

Aj tu existuje niekoľko výrobcov a technických riešení, každopádne manipulácia s nimi vyžaduje viac skúseností a zručnosti. Medzi najpoužívanejšie patrí Sam Junctional tourniquet a CRoC Combat Ready Clamp.

tccc tactical combat casualty care

V ďalšom pokračovaní prejdeme na písmeno A – Airway v MARCHE, čo znamená zaistenie priechodnosti dýchacích ciest.