Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Ako získať zbrojný preukaz

Chcete vedieť ako získať zbrojný preukaz? Dozviete sa o podkladoch, príprave, skúškach, čo všetko to obnáša aj koľko zaplatíte na poplatkoch. Nielen na kurzoch sa nás pýtate ako ľahko získať zbrojný preukaz. Úplne ľahká bezpracná cesta asi neexistuje, ale nie je to ani nemožné. Aký je postup kým v ruke budete držať samotný zbrojný preukaz?

V prvom rade predtým ako sa rozhodnete vlastniť zbraň… myslite na to, že vlastniť strelnú zbraň je veľká zodpovednosť, či už pri jej bezpečnom uložení alebo používaní. Ak ste na takú zodpovednosť pripravení, v pohode sa pustite do procesu získavania zbrojného preukazu.

Upozornenie o aktuálnosti informácií

Tento článok a video je o informáciách platných k dňu, kedy ho publikujem. Vzhľadom k možným zmenám legislatívy nemusí byť v budúcnosti aktuálny! Pre úplné detaily odporúčam preštudovať si minimálne zákon o strelných zbraniach a strelive  č. 190/2003 a jeho neskoršie úpravy. (Linky nižšie)

Ako získať zbrojný preukaz - žiadosť, príprava, skúška

Podmienky získania zbrojného preukazu

Veková hranica

Minimálny vek je  21 rokov s nasledujúcimi výnimkami:

  • pre poľovné účely môžeš získať zbraň od 18 rokov, musíš mať ale súčasne aj poľovný lístok…
  • 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, ak si reprezentantom v streleckých disciplínach.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

Čo to v praxi znamená a aký je medzitým rozdiel?

Bezúhonnosť znamená, že ak si spáchal úmyselný trestný čin v niektorom z prípadov, ktorý detailne rozpisuje práve zmienený zákon, nebudeš z pohľadu procesu vnímaný ako bezúhonná osoba = nespĺňaš podmienku pre získanie zbrojného preukazu.

Slovíčkom spoľahlivosť je zase mienené napríklad to, či nadmerne nepiješ alkohol neberieš drogy alebo si za posledné 2 roky neurobil priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, to znamená vyhrážky, ublíženie na zdraví alebo iná forma násilia… a taktiež či si nebol chytení pri pytlačení, či už v lese alebo na rybníku.

Zároveň, pokiaľ policajti zistia, že v Tvojom prípade nie je zaručené NEzneužitie zbrane, tiež to môže znamenať stopku pri získaní zbrojáku.

Ako získať zbrojný preukaz

Ďalšie podmienky

Ďalšími podmienkami sú pobyt na území Slovenska, spôsobilosť na právne úkonypsychická a zdravotná spôsobilosť.

Zdravotná spôsobilosť

Ako prvé by si mal absolvovať zdravotné vyšetrenie u svojho obvoďáka, ktorý Ti dá potvrdenie. To budeš totiž potrebovať pri predložení žiadosti o zbroják u policajtov. Podľa cenníka Tvojho všeobecného doktora to môže byť 15 možno 20€.

Psychologický posudok

Je drahší a potrvá pár hodín. Postupne je tam niekoľko rôznych cviční, niečo na logiku, na postreh, na sústredenie, na zistenie charakterových a povahových vlastností. Časť je písomná formou testov, časť je rozhovor. Priprav si do zoznamu nákladov ďalších cca od 50 do 100€, priemerná cena je niekde v strede.

Podanie žiadosti o zbrojný preukaz

Stiahnete si žiadosť z webu (linku na žiadosti dávam aj nižšie) ku ktorému si pripravíte odôvodnenie. Ďalšie podklady závisia na skupine zbrojného preukazu a to nasledovne:

  • Ak chcete zbraň na poľovné účely tak potrebujete overenú kópiu poľovného lístka.
  • Ak chcete zbraň na športovú streľbu, tak priložíte potvrdenie, že ste členom streleckého klubu.
  • Ak ju potrebujete nosiť napríklad ako SBSkár, potrebujete potvrdenie zamestnávateľa.

Zákon 190 v paragrafe 15 skupiny delí podľa účelu používania a oprávnenia nosiť alebo držať zbraň, čo je tiež rozdiel.

A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Ako bežnému civilovi iba skupina A vás oprávňuje nosiť zbraň pri sebe a to aj v nabitom stave, samozrejme zase podľa stanovených podmienok (napríklad v skrytom nosení).

V ostatných prípadoch ide o držanie zbrane, takže to znamená, že zbraň môžete mať uloženú na ohlásenom mieste, čo je potom vyznačené na samotnej karte zbrane, a môžete ju prepravovať napríklad na strelnicu alebo do opravy. Opäť v rámci upresnení a za podmienok stanovených v zákone. V priebehu času samozrejme môžete zažiadať o rozšírenie skupín.

Keď všetko pripraveníte a vypíšeš, choďte na políciu a žiadosť odovzdajte na úseku zbraní a streliva. Za žiadosť sa platí poplatok 16,50€. Nezabudnite priložiť dve fotky, jedna zostane v policajnom registri a druhú budete mať na zbrojnom preukaze.

Ako získať zbrojný preukaz

Príprava na skúšku

Príprava je v princípe v teoretickej časti a praktickej. Asi najlepším zdrojom na teoretickú prípravu je využiť aktuálnu verziu knihy Zbrojný preukaz – Príprava na skúšku od Jozefa a Renáty Majorošových. Stojí v priemere okolo 18€ a každé vydanie je aktualizované. Treba sa učiť z aktuálnej knihy, lebo reflektuje súčasnú legislatívu. Aby si to mal jednoduchšie, jednotlivé vydania sa líšia aj farebne, k augustu 2021 sa predáva kniha v zelenom obale. Hlavne si treba prečítať časť skúšobných otázok a odpovedí, ktoré Ťa priamo na skúšku pripravia.

Zároveň odporúčam hlavne si naštudovať a rozumieť trestnému zákonu časť „okolnosti vylučujúce trestnoprávnu zodpovednosť“ teda §24-26. Nutná obrana, krajná núdza a oprávnené použitie zbrane. Pochopeniu Ti môže pomôcť aj kniha Nutná obrana od Roberta Fica.

Ďalej by si sa mal pripraviť aj prakticky a to hlavne aby si zvládal základnú a bezpečnú manipuláciu. Reálne na skúške strieľať do terča nebudeš, skôr ide o základy ktoré musíš mať. Takže ak pri skúške dostaneš na stôl zbraň, musíš s ňou manipulovať bez ohrozenia ostatných, zvládnuť jej nabitie, vybitie a podobne. Naozaj iba základy ale o to podstatnejšie. Prídi na náš kurz obrannej streľby a tam sa všetko potrebné naučíš.

Praktická časť skúšky prebieha rôzne podľa okresu, niekde to chcú viac, niekde menej, niekde vôbec.

Skúška pred komisiou

Pred skúškou zaplatíte ďalší poplatok 49,50€. Prídete na skúšku a vytiahnete si set otázok z 5 oblastí. Následne máte čas na prípravu, takže si sadnete, skľudníte sa, na papier si napíšete čo budete hovoriť. Je možné že dostanete nejaké upresňujúce otázky, ale ak ste sa poctivo pripravili tak by vás nemalo nič zaskočiť. Nezabudnite mať naozaj naučené rozdiely medzi nutnou obranou, krajnou núdzou a oprávenom použití zbrane. Takúto otázku určite očakávajte bez ohľadu na vytiahnutý set.

Na konci skúšky sú v podstate už len dve možnosti – buď ste skúšku neurobili  a budete musieť ísť znova, našťastie už za menší poplatok, alebo ste urobili a zbrojný preukaz vám do niekoľko dní vystavia a prídete si ho zobrať.

Rýchly sumár k získaniu zbrojného preukazu

Takže… ak chcete získať zbrojný preukaz, musíte splniť stanovené podmienky – vek, bezúhonnosť, spoľahlivosť, pobyt na Slovensku. Musíte absolvovať lekárske a psychologické vyšetrenie, podať si žiadosť a pripraviť sa na skúšku… a úspešne ju urobiť.

Predpokladané náklady:

  • Lekársky posudok – 20€
  • Psychologický posudok – 80€
  • Žiadosť o vydanie zbrojáka – 16,50€
  • Príprava teoretická – kniha – 18€

Príprava praktická tu dávam cenu nášho celodňového kurzu, kde si prejdete bezpečnosť, manipuláciu, nabitie, vybitie, riešenie závad… – 99€

Poplatok za skúšku 49,50€

Takže všetko spolu +- 280€

Ak už teraz sa vám to zdá veľa, nad vlastnením zbrane ani nerozmýšľajte a nechajte to celé tak. Pretože kúpa zbrane, strelivo, doplnky, kurzy, tréning a prípadne súťaže budú následne stáť oveľa viac ako získanie zbrojáka.

Užitočné linky