Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Search & Rescue video zo scenára kurzu TCCC CLS

Náš trojdňový kurz taktickej medicíny TCCC CLS pravidelne ukončujeme veľkým scenárom typu Search and Rescue.

Úlohou tímu je podľa zadania dosiahnuť miesto určenia, v priestore lokalizovať cieľové osoby a podľa charakteru ich poranenia ich správne ošetriť a v závere ich aj úspoešne evakuovať. Scenár väčšinou trvá približne 2-3 hodiny, postup je sťažený dynamicky sa meniacou taktickou situáciou a rôznymi typmi hrozieb.