Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Kritická situácia! Máte funkčnú komunitu?

Dnes (august 2020) sa časťou Slovenska prehnali búrky, ktoré napáchali rozsiahle škody na majetku. Jedným z miest, ktoré boli najviac zasiahnuté bol aj náš Senec.

Čo nás akákoľvek živelná katastrofa alebo kritická situácia dokáže naučiť?
Tento článok vznikol impulzívne práve ako reakcia na udalosť, ktorá sa dnes u nás stala. Samozrejme, píšem ho až potom, ako sme niekoľko hodín odstraňovali následky.

kritická situácia

Záchranné zložky nemôžu byť hneď všade

V našom prípade išlo hlavne o pomoc hasičov. Tak ako ktorákoľvek iná zložka štátu, aj hasiči majú iba obmedzené ľudské aj technické prostriedky. Napriek tomu, že voláš v prípade núdze, môže sa stať, že všetky záchranné zložky už budú na výjazdoch a budeš „iba“ v poradí.

Znamená to, že v prvých okamihoch si musíte jednoducho pomôcť sami. Čo to znamená?

Budovanie komunity

Či už bývate v bytovom dome alebo v rodinnom, vytvárajte také komunity, ktoré v prípade núdze budú schopné aspoň základných úkonov. Každý člen komunity by mal mať dostatočné informácie o tom:

 • aké technické prostriedky sú k dispozícii
 • kde sú uložené
 • kedy boli naposledy použité a či sú funkčné
 • ak sú zamknuté, kde sa nachádzajú dostupné kľúče
 • ako sa uvedú do prevádzkyschopného stavu (áno, aj také triviálne veci ako zapojiť čerpadlo do elektriny a zapojiť k nemu hadicu)
 • aké telefónne čísla majú ostatní členovia komunity
 • akými spôsobmi sa dokážeme spojiť
 • ako sú zabezpečené možné únikové cesty a kde sú prípadne uložené kľúče k ich otvoreniu
 • ako treba správne aktivovať záchranné zložky

Nestane sa tak, že človek, ktorý býva vedľa vás niekoľko rokov ani nevie, že je v pivnici uložené čerpadlo na odčerpávanie vody alebo akým spôsobom ho rýchlo sprevádzkovať bez toho, aby sa nenávratne poškodilo.

AK STE ČLENOM KOMUNITY, ZÁLEŽÍ AJ NA VÁS AKO BUDE FUNGOVAŤ.

Osobná iniciatíva

Každý člen prináša nejaké vedomosti, znalosti alebo zručnosti, ktorými môže byť užitočný a prospešný celku. Ak si doma a sleduješ zhoršujúcu sa situáciu vonku, zabezpeč si svoje obydlie a následne skontroluj spoločné a komunitné priestory. Týka sa to v prípade prudkých dažďov alebo požiaru aj pivníc či iných priestorov. Ak je to nutné a situácia si to vyžaduje, vypni prívody vody, elektriny alebo plynu.

Nečakajte, kým Ťa niekto zavolá na pomoc. Iný člen spoločenstva môže v danej chvíli zasahovať a venovať sa život, zdravie alebo majetok ohrozujúcim stavom. Ak budeš proaktívny, dokážete spolu toho oveľa viac, efektívnejšie a v kratšom čase.

Dostatočná príprava

Ak máte vedomosti alebo skúsenosti z podobných situácií, vytvorte si zoznam všetkých potrebných technických prostriedkov, ktoré bude nutné použiť v čase Č. V prípade, že príroda zasiahne nečakane a vo veľmi veľkej intenzite môže sa totiž stať že:

 • nebudete mať čas rozmýšľať čo by vám mohlo v situácii pomôcť
 • nebudete mať možnosť si tieto prostriedky zabezpečiť (nedostanete sa z postihnutej oblasti, bude sviatok alebo sa to udeje v noci)
 • ak katastrofa zasiahne väčšie územie, bude takýto tovar okamžite vypredaný, pretože ho bude naraz potrebovať veľmi veľký počet ľudí

Ďalšie riziká

Čo všetko môže skomplikovať záchranné práce? Dá sa povedať že všetko, na čo sa neviete dostatočne pripraviť. Nikdy nedokážete eliminovať všetky možné riziká, avšak dokážete znížiť ich počet, pravdepodobnosť a dopady. Aké otázky by ste si mali vedieť v komunite zodpovedať? Prakticky akékoľvek, ktoré môžete začať otázkou: ČO BUDEME ROBIŤ AK…?

Jednoduchým príkladom môže byť naša závislosť na elektrickej energii:

  • čo budem robiť ak nepôjde elektrina alebo nebudeme mať dostatok svetla?
  • viem kde sa nachádzajú ističe?
  • viem ako sa zapínajú?
  • viem kde sú predlžovačky?
  • viem kde ich môžem zapojiť?
  • mám náhradné zdroje svetla? reflektory, lampy…
  • mám väčšie zdroje svetla bez nutnosti funkčnej elektrosiete?
  • mám osobné svetlo? baterku, čelovku…

Ako vidíte, hneď táto téma obsahuje niekoľko otázok, ktoré by ste si mali vedieť zodpovedať.

Samozrejme, týchto otázok môže vyvstať nepomerne viac. Urobte si spoločné stretnutie a formou brainstormingu identifikujte čo najviac prípadov a nájdite pre ne vhodné riešenia.

kritická situácia

A hlavne... poučte sa!

Poučte sa! Najhoršie, čo môžete urobiť, je nepoučiť sa z histórie. Ak sa vo vašom bydlisku udiala nejaká nepríjemná udalosť, či už živelná pohroma alebo akákoľvek prírodná katastrofa, vezmi si z nej dostatočné poučenie.

Bez hanby alebo prílišnej „politickej korektnosti“ identifikujte nesprávne miesta v príprave alebo pri akcii a navrhnite nápravné opatrenia. Môže to síce znieť formalisticky alebo nepríjemne, ale iba tak sa dokážete ako komunita lepšie pripraviť a v ďalšom prípade zasiahnuť lepšie a efektívnejšie. Možno tým zachránite majetok, zdravie alebo život ľuďom, ktorých máte radi… alebo oni vám.

Foto: PJ + Facebook