Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Ľudia sa vo všeobecnosti stavajú k strelným zbraniam dvoma rôznymi spôsobmi: patria k ich odporcom alebo fanúšikom (OK, tak ešte tretí spôsob – ich názor je neutrálny). Bez ohľadu na to, ku ktorej skupine patríte, každá zručnosť, ktorú ovládate, je užitočná. Prečo práve táto?

Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Prečo považujeme za užitočné ovládať zbraň?

Pretože vo chvíli, kedy ju budete potrebovať použiť, budete pravdepodobne v situácii priameho ohrozenia na živote, zdraví alebo majetku. OK – možno nie vy, ale vaša rodina, deti, blízki… a vtedy už bude veľmi neskoro premýšľať ako. Platí to hlavne, ak je útok vedený nepomerne väčšou silou, intenzitou alebo spôsobom, ktorý nedokážeš inak zastaviť a neexistuje reálna možnosť úteku či iného riešenia.

V realite je minimálna šanca, že sa útla 50-kilogramová žena dokáže efektívne ubrániť 120-kilovému násilníkovi bez použitia nejakého prostriedku. Možnosť použitia zbrane tak aspoň vyrovnáva šance.

V takejto situácii sa môžete ocitnúť úplne bez vlastného pričinenia alebo dokonca ani nemusíte mať vlastnú strelnú zbraň. Tá sa na mieste incidentu môže ocitnúť aj bez vás.

Sú zbrane naozaj zlé?

V úvode som spomínal dve hlavné skupiny a ich postoj k strelným zbraniam. Skupina odporcov v prvom rade vychádza hlavne z názoru, že strelné zbrane sú určené na to aby ubližovali, a ak by neexistovali, zmizlo by násilie a kriminalita. Je to však naozaj tak? Bohužiaľ nie je.

V dnešnej spoločnosti existuje množstvo ľudí, ktorí nezdieľajú rovnaké hodnoty. Ľudia, ktorí sú na dosiahnutie svojich cieľov ochotní páchať násilie alebo nerešpektujú akékoľvek zákony alebo mravné zásady. A tých rozhodne citlivým prístupom neodradíte. Skôr naopak, ich sebavedomie bude iba stúpať.

Ak nebudú mať k dispozícii strelnú zbraň, zaútočia nožom, palicou, kameňmi alebo akýmkoľvek dostupným prostriedkom. Ak nič iné, stačí sadnúť do auta a aj pri neveľkej rýchlosti napáchať veľké škody. O nelegálnom obchode so zbraňami ani nehovoriac.

Z príkladov zo zahraničia bohužiaľ vieme, že zákazy a reštrikcie obranných prostriedkov neplnia svoj účel a naopak vystavujú bežných občanov ešte väčšej hrozbe, keďže násilník si je vedomý, že sa nebudú môcť účinne brániť. Stačí sa pozrieť na Anglicko.

NIE ZBRANE SÚ NEBEZPEČNÉ, ALE ĽUDIA, KTORÍ ICH POUŽÍVAJU!
Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Druhým hlavným názorom sú predsudky, vyplývajúce z nebezpečnosti zbraní ako takých. Zbraň je iba prostriedok alebo nástroj. Sama neurobí nič. Nevyberie sa z trezoru na ulicu, nenamieri sa na človeka ani nepôjde páchať násilie. Ale rovnako ani sama nikoho neobráni.

Veľa predsudkov je založených na chýbajúcej skúsenosti, z čoho pramenia názory, že manipulácia = ublíženie na zdraví, prípadne smrť. Dá sa súhlasiť s tým, že ak nevie bezpečne ovládať zbraň, je dosť možné, že niekomu ublížite.

Rovnako sa to však dá povedať aj so šoférovaním auta. Pred autoškolou majú ľudia často strach zo šoférovania, avšak dobrí inštruktori vás naučia o autách všetko potrebné, aby ste jazdili bezpečne. A s ďalšími a ďalšími najazdenými kilometrami postupne opadne strach, zlepšia sa reflexy, schopnosť ovládať auto aj v kritických situáciách, ktoré boli predtým stresové, ktorých sa báli alebo kvôli nim nechceli šoférovať.

Jediný rozdiel je tak v schopnostiach a vedomostiach. Rešpekt je dôležitý, ale strach je obmedzujúci

Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Prečo sa naučiť strieľať

Som vlastník strelnej zbrane

Ak máte zbrojný preukaz a vlastníte zbraň, pravidelný tréning by mal byť samozrejmosťou. Vždy si treba uvedomiť, že strelná zbraň sa pri zlej manipulácii, nesprávnych návykoch alebo nepozornosti môže v okamihu stať smrtiacou. A je jedno či zbroják máte alebo nemáte. Jednoducho… akonáhle vyletí „guľa“, už neexistuje žiadna možnosť ako ju vrátiť späť.

Bezpečnosť a zručnosť by mala byť u držiteľov zbrojných preukazov a vlastníkov zbraní samozrejmosťou. Bohužiaľ, v praxi to tak často nie je. Nie raz sa na verejnej strelnici stretávame so správaním, kde bezpečnosť a úplné základy manipulácie so zbraňou dostávajú vážne trhliny.

S čím sa najčastejšie v realite stretávame:

  • nebezpečná manipulácia pri tasení, kedy ide prst na spúšť hneď po vysunutí pištole z púzdra
  • prst na spúšti v situácii, kedy sa nemieri a nejde strieľať na terč
  • premierovanie iných osôb na strelnici
  • premierovanie vlastného tela
  • otáčanie s nabitou zbraňou mimo bezpečný priestor
  • riešenie závad s úplným zanedbaním bezpečnosti

Tieto chyby pri bezpečnej manipulácii bohužiaľ nie sú iba doménou čerstvých držiteľov zbrojných preukazov. Je veľa strelcov, ktorí majú doma zbraň, avšak na strelnicu idú raz za rok. Tým strácajú potrebné návyky a zručnosti.

Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň

Nevlastním a nechcem zbraň

Na to, aby ste dokázali bezpečne ovládať strelnú zbraň ju nemusíte vlastniť. Využijem paralelu medzi autom a šoférovaním, ktorú som spomínal vyššie.

Nemusíte vlastniť auto. Dôležité bude, či ho dokážete bezpečne šoférovať v prípade, kedy na tom bude závisieť život alebo zdravie. Budete proste potrebovať nasadnúť do auta, ktoré tam práve bude a odšoférovať mimo oblasť ohrozenia (záplava, požiar, útok,…) alebo vyraziť s krvácajúcou osobou oproti sanitke alebo smerovať do nemocnice.

Riešiť v takejto stresovej situácii a pod časovým tlakom spôsob, ako sa auto štartuje, radia rýchlosti, brzdí a zatáča volantom je príliš neskoro.

Prečo vedieť ovládať strelnú zbraň