Logo Homedefense.sk
HomeDefense.sk

Operácia Anthropoid

27. máj 1942 – deň, kedy československí výsadkári uskutočnili atentát na vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa nacistickej moci, ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Aj keď útok neprebehol podľa pôvodného plánu, bol napokon úspešný a Heydrich po niekoľkých dňoch v nemocnici zraneniam podľahol.

Príprava na atentát

V období druhej svetovej vojny v Británii silnel tlak na zvýšenie odporu a tvrdšie zásahy voči nacistickému režimu. Práve to bol dôvod, prečo začal v Británii výcvik československých parašutistov, ktorí mali podporiť odboj na okupovanom území. Výsadkári sa špecilizovali na prevedenie útokov na čelných predstaviteľov moci, čo malo mať aj psychologický efekt.

Komplikácie

Už od začiatku sa parašutisti potýkali s viacerými problémami. Hneď prvým bol zoskok na nesprávnom mieste, čo spôsobila chyba navigácie. Pri dopade sa naviac Gabčík zranil. Po prvotnom presune sa napokon ukryli na niekoľko dní v Rokycanoch. Tu sa bohužiaľ stretli s prvým zradcom. Zať Václava Stehlíka ich udal, čo malo za následok popravu takmer celej Stehlíkovej rodiny.

Deň útoku

27. mája sa Heydrich vydal v otvorenom aute a bez zvyčajnej ochrany SS na cestu zo svojho sídla. K útoku prišlo na poslednú chvíľu, pretože vybraným miestom v tom čase prechádzala električka a tak sa auto s Heydrichom objavilo tesne pred Gabčíkom. Pri pokuse o streľbu sa Gabčíkovi zasekla zbraň a nevystrelila. Ak by v tom čase Heydrich prikázal svojmu šoférovi zrýchliť a rýchlo opustiť miesto, s vysokou pravdepodobnosťou by sa mu nič nestalo. Avšak prikázal auto zastaviť a vytiahol svoju osobnú zbraň.

Nasledoval útok výbušninou, ktorá spôsobila zranenie aj vodičovi aj samotnému ríšskemu protektorovi. Samotná výbušnina však zranenia nespôsobila, vyvolala však tlakovú vlnu a samotné zranenie spôsobili črepiny z poškodeného auta.

Výsadkárom sa útek z miesta činu podaril, aj keď po sebe zanechali ďalšiu tašku s výbušninou. Heydrich napokon zomrel v nemocnici 4. júna.

Operácia Anthropoid

Nacistická odpoveď na atentát

Obdobie, ktoré nasledovalo po úspešnom atentáte patrí k najbolestivejším časom vtedajšieho protektorátu. Bolo vyhlásené stanné právo, rozbehli sa masívne zatýkania, mučenia a popravy. vrcholom bolo vypálenie obcí Lidice a Ležáky.

Operácia Anthropoid

Parašutisti sa následne ukrývali pred vypátraním na rôznych miestach, ich osud spečatila zrada Karla Čurdu. Jednotkám SS sa podarilo atentátnikov vypátrať a obkľúčiť v kostole Cyrila a Metoda v Resolovej ulici. Finálneho útoku sa zúčastnilo podľa rôznych zdrojov asi 800 vojakov. Napriek tejto presila sa výsadkári bránili takmer 8 hodín.

V bezvýchodiskovej situácii, kedy im dochádzalo strelivo a priestory zaplavovala voda napokon všetci spáchali samovraždu.

Zdroj Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha